cirkel-trends

De wereld verandert

De wereld om ons heen verandert. Het onderwijs, de arbeidsmarkt en studenten veranderen mee.

We zien de volgende trends, waar wij als studentenhuisvester de komende periode op in willen spelen.

Jongeren

De huidige populatie huurders wordt voornamelijk gevormd door generatie Z. Deze generatie (geboren tussen 1995 en 2010) is zeer gemotiveerd om iets van de toekomst te maken; deze jongeren willen ook in 2050 nog goed kunnen leven. Daarom willen ze verandering en snel. Groen is daarbij geen kleur maar een levensstijl. We willen de komende planperiode blijven inspelen op de wensen en behoeften van deze generatie.

 

Ook houden we al rekening met de generatie die na Z volgt: generatie Alpha (geboren tussen 2010 en 2025). Dit is een empathische en ruimdenkende generatie, die opgroeit in een wereld die steeds meer divers wordt en waarin diversiteit aangemoedigd wordt. Sociale media zijn een steeds sterker referentiekader waar aan gespiegeld wordt en iedere jongere heeft gelijke toegang tot deze media.

 

We zien dat studenten en werkende jongeren in de toekomst dichter naar elkaar toegroeien. In de toekomst willen wij dan ook niet meer spreken over studenten, maar over jongeren die studeren.

 

De komende planperiode verdiepen we ons samen met partners verder in de doelgroep jongeren. We onderzoeken welke wensen en verwachtingen bij deze doelgroep horen en wat Idealis voor hen kan en wil betekenen.

Onderwijs

Kennisinstellingen gaan steeds meer samenwerken en bieden gezamenlijke onderwijstrajecten aan. Docenten, onderzoekers en studenten werken samen, dwars door disciplines heen.

 

Onderwijsprogramma’s zijn steeds minder vast en meer flexibel. Programma’s bieden meer mogelijkheden voor maatwerk, zo kan een student bijvoorbeeld vakken aan een andere universiteit volgen. De student bepaalt hierbij zelf wanneer, waar en hoe hij wil studeren. Tegelijk wordt de arbeidsmarkt voor hoger opgeleiden krapper.

 

We sluiten daarom niet uit dat in de toekomst een student na één of twee jaar studeren de arbeidsmarkt op gaat om vervolgens verder te studeren via distant learning. Digitalisering biedt hierbij grote kansen. De toegankelijkheid van het onderwijs wordt momenteel weer als heel belangrijk gezien. Daardoor is een betere doorstroming vanuit het MBO naar het HBO en naar de universiteit mogelijk.

 

We verwachten dat de samenwerking, digitalisering en doorstroming impact zullen hebben op de huisvestingsvraag en op de woonbehoeften van toekomstige huurders. Daarbij vinden we het belangrijk om ontmoeting in de complexen te stimuleren en vereenzaming tegen te gaan. Jongeren die voor een korte periode in Wageningen studeren, willen we door middel van ontmoetingsruimtes de mogelijkheid geven om in contact te komen met andere studenten.

Arbeidsmarkt

Als we naar de Nederlandse arbeidsmarkt in 2030 kijken, valt op dat de grootste groep bestaat uit zestigjarigen, die binnen afzienbare tijd met pensioen gaan. In 2030 zal de groep mensen onder de 30 jaar relatief klein zijn. Er zal dus zowel sprake zijn van vergrijzing als ontgroening, met een steeds kleinere beroepsbevolking als resultaat.

 

De toenemende krapte is al te merken, in 2025 zal in vrijwel het hele land een krapte op de arbeidsmarkt bestaan. Dit heeft flinke gevolgen. Niet alleen voor Idealis, maar ook voor de partners waarmee we samenwerken. De komende planperiode zetten we ons in om een aantrekkelijke werkgever én een prettige partner en opdrachtgever te zijn.