Ondernemingsplan Idealis 2023 – 2026

Ondernemingsplan Idealis
2023 – 2026

Andere kwaliteit voor een andere toekomst

Het hoger onderwijs wordt een ander hoger onderwijs, de student wordt een andere student, de arbeidsmarkt wordt een andere arbeidsmarkt, de wereldeconomie wordt een andere economie en energiebronnen worden andere energiebronnen. Hier anticiperen wij de komende vier jaar op.

 

We ontvangen positieve feedback en die willen we in de toekomst ook krijgen. Daarom investeren we de komende periode in kwaliteit, zodat wij klaar zijn voor die andere toekomst waarin andere kwaliteit gevraagd wordt.

 

Hoe maken wij dat concreet?

De focus voor de komende jaren ligt op het verbeteren van de kwaliteit van onze oudere complexen – zoals de sterflats – en de verduurzaming hiervan. Zo laten we ons bezit aansluiten op de (toekomstige) woonwensen van onze huurders.

 

Natuurlijk blijven we ook investeren in betaalbaarheid, beschikbaarheid en persoonlijke dienstverlening door onze medewerkers, maar wel vanuit de veranderende vraag van de toekomstige huurder. Dit alles kunnen wij niet zonder actief de samenwerking op te zoeken met diverse partijen, want we doen het niet alleen maar juist samen.

 

Met externe partijen

en met de hulp en inzet van onze medewerkers. Goed toekomstgericht werkgeverschap hoort daarbij.

Onze ambities zijn groot en jouw hulp als partner en collega is daarbij onmisbaar!

 

Samen maken we die andere toekomst!

 

Bart van As

Directeur-bestuurder | Idealis

November 2022